BÆREDYGTIGHED – KVALITET & MILJØ

BÆREDYGTIGHED – KVALITET & MILJØ

 

Miljøstyringssystem

Vi arbejder under et miljøledelsessystem, der følger kravene i ISO 14001:2015

 

Vores mål er blandt andet at:

  • Reducere eller, om muligt, eliminere al forurening af miljøet i de dele af virksomheden, som vurderes at have en stor miljøpåvirkning.
  • Reducere spild og forbrug af materialer og energi samt indrette vores behov mod så vidt muligt vedvarende frem for endelige ressourcer.
  • Inkludere miljøhensyn i fremtidige planlægnings- og investeringsbeslutninger.
  • Arbejde for løbende forbedring af vores virksomhed set ud fra et miljøperspektiv.
  • Vi skal overholde love, forskrifter og andre krav, der findes på miljøområdet, og som er relevante for vores virksomhed.

 

Kvalitetssystemprojekt

Vi arbejder under et kvalitetsstyringssystem, der følger kravene i ISO 9001:2015. Løbende kontrollerer og forbedrer vi vores måde at arbejde på og arbejder for, at det skal gavne både vores kunder og os selv. Høj kvalitet og ansvar gennem god service indgår i den kvalitetspolicy, vi har udarbejdet. Vores bestræbelse er at være markedsførende i vores branche med moderne maskiner af høj kvalitet.

 

Sikkerhed og risikoeliminering

Vi arbejder tæt sammen med vores ordregivere for sammen at udforme det system, der kræves for hver arbejdsplads.

 

Kvalitetsvalg af maskiner med en højre-investeringstakt

Vi ved, at man for at gavne et holdbart og bæredygtigt samfund må finde effektive løsninger, der mindsker miljøbelastningen.

Vi sørger derfor for, at vores udstyr udnyttes på en optimal måde og tænker på miljøet, når vi fornyer vores maskinpark. På den måde får du den bedste løsning, set fra alle perspektiver. Udstyr, du kan anvende uden dårlig samvittighed.