8 gode råd i frostvejr

8 gode råd i frostvejr

1. Husk at el-trace alle udvendige slanger til skurvogne
– så du stadig har vand i vandhanen og toilettet kan skylle ud

2. Benyt dig af tomgang (men undgå at holde i tomgang for længe)
– så oplader du batteriet

3. Sørg for at frostsikre brændstof og sprinklervæske
– vi har gjort det ved udlejning, men fylder du mere på, så husk det

4. Tag hovedafbryderen så vidt muligt
– så aflader maskinen ikke, når du ikke bruger den

5. Sørg for at seler er tørre og lagt tilbage i posen på liften
– da det er meget besværligt at tage en froststiv sele på dagen efter

6. Husk at forvarme motoren
– du kan tænde motoren, når glødelampen er slukket

7. Batterier skal aldrig efterlades uden strøm på
– da batteriet kan frostspringe

8. Tromler, vibratorer og koste med vandtanke skal tømmes inden fyraften
– ellers risikerer du at vandet fryser og ødelægger tanken (husk også at dræne evt. pumpe)

Andre gode råd på specifikt materiel:

  • Teleskoplæssere: Er der fladet sne mens du har bommen løftet, så husk at feje sne væk fra brønden inden du pakker maskinen sammen. Ellers risikerer du at lave skader på hydraulikrør og ledningsnet, når sneen bliver mast sammen under bommen.