Entreprenørmaskiner som anvendes til løft af byrder – herunder kranarbejde

Renta Materieludlejning - Landsdækkende service

Dette fra Arbejdstilsynet:

”Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner og teleskoplæssere der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis følgende betingelser alle er opfyldt: · Der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes. Dog er det tilladt at styre byrden på plads under afsætning · Byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn · Maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger · Leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen.”

Læs mere her på Arbejdstilsynets hjemmeside

Entreprenørmaskiner som anvendes til løft af byrder, herunder kranarbejde (at.dk)