Regler for kørsel med motoriserede arbejdsredskaber

Gode råd om certifikater til leje af materiel

Der gælder forskellige regler alt efter, hvor et køretøj bliver anvendt. Der skelnes mellem kørsel på private områder, hvor færdselsloven ikke gælder, kørsel på offentligt tilgængelige områder, hvor færdselsloven gælder. Det afgørende er, om området benyttes til almindelige færdsel.

Materielsektionen i DI Dansk Byggeri har udarbejdet en nem og overskuelig vejledning til, hvilke krav der gælder for fører af maskiner i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med vejledningen er at give et overblik til udlejere og lejere af maskiner i bygge- og anlægsbranchen over, hvilke krav der gælder om kørekort og certifikater.

Vejledningen forholder sig til korrekt brug af maskiner og materiel. Vejledning dækker ikke anden brug end det, maskinen er tiltænkt til. Det er i alle tilfælde brugeren/lejeren, der har ansvaret for, at krav til betjening af maskinen er opfyldt.


Overblikket er vejledende og ikke bindende. Overblikket er opdateret den 16. februar 2021 og forventes opdateret minimum én gang årligt.

Find vejledningen her:

Link til materielsektionen