Renta introducerer pumper i størrelse XL

Renta A/S - Maskinudlejning til professionelle

Renta-koncernen har købt den lettiske pumpe- og entreprenørvirksomhed Uprent, og det kommer blandt andet kunderne i Danmark til gode.

De store, bomstærke baltiske pumper, hvoraf nogle modeller har en kapacitet på 400-500 kubikmeter i timen, introduceres nemlig nu i lejekataloget herhjemme.

Akut, sænkning og overpumpning

Ifølge National Sales Manager i Renta, Lars Abraham, er der særligt tre situationer, hvor pumperne kommer til deres ret:

– Der er akutte situationer med højvande og oversvømmelse, for eksempel når vandet står ind over kajen på Præstø Havn. Så er der grundvandssænkning, eksempelvis når entreprenører skal skaffe en tør byggegrube, og endelig overpumpning; altså hvor man midlertidigt har behov for at lede vandet en anden vej i forbindelse med byggeri eller renovering af kloakker/vandledninger, forklarer Lars Abraham.

Kommer ud på landkortet

De første pumper er allerede i arbejde, blandt andet i forbindelse med et kystsikringsprojekt ved Nivå.

Ud over Glostrup er det tanken, at pumperne i første omgang vil være at finde i Rentas Aarhus- og Odense-afdelinger.

– Men vi vil naturligvis kigge på behovsmønstre, og hvis der viser sig stor efterspørgsel i for eksempel Esbjerg, så sætter vi modeller der også, konstaterer Lars Abraham.

Alternativ til egne pumper

Han påpeger, at den nye linje af heavy duty pumper, som Renta står ret alene med på udlejningsmarkedet, giver nogle nye muligheder for visse typer virksomheder.

– På længere sigt vil nogle entreprenørvirksomheder kunne gøre sig den overvejelse, om de selv vil have kostbare pumper stående og binde kapital i dét, når de nu kan nøjes med at leje ad hoc, når behovet er der, siger Lars Abraham. Han tilføjer, at i al fald én stor aktør med ekspertise i fundering har valgt at afhænde pumpeflåden af samme årsag.