Renta støtter Røde Kors Julehjælp igen i år

Renta A/S - Maskinudlejning til professionelle

Team Renta har igen i år valgt at støtte en god sag og hjælpe børnefamilier, som ikke har råd til julemiddag, juletræ og julegaver.

 

Vi donerer derfor kr. 50.000 til Røde Kors’ julehjælp i stedet for at uddele gaver til Verdens Bedste Kunder, som vi tidligere har gjort.

 

RØDE KORS’ JULEMISSION
Når julen nærmer sig, begynder mange børn i Danmark at få ondt i maven. De vokser op i udsatte familier, hvor der ikke er råd til julemiddag, juletræ eller gaver. Og når de andre børn i klassen eller kvarteret glæder sig og ønsker sig – kan de ikke være med. Julen får dem til at føle sig udenfor. Og for deres forældre er højtiden fyldt med store bekymringer, stress og afsavn. Hvordan skal de kunne give deres børn den jul, de ønsker sig?

Sidste år modtog 15.000 børnefamilier i Danmark Røde Kors’ julehjælp. Vi er bekymrede for, at endnu flere familier vil være nødsagede til at søge vores hjælp i år. Lige nu mærker vi alle, at pengene rækker til mindre – og julen bliver ekstra dyr. Men de familier, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, rammes særligt hårdt af de stigende priser. Derfor er julehjælpen for mange familier helt uundværlig i år, hvis de skal klare sig igennem højtiden.

Med julehjælpen giver vi familierne et vigtigt lyspunkt i en trængt hverdag. Helt konkret gør vi det muligt for udsatte familier at få råd til nogle af de ting, andre tager for givet. God julemad, gaver og godter. Vi hjælper forældrene til at slippe bekymringerne og få mere overskud. Og vi giver børnene mulighed for at opleve julens glæder på lige fod med deres kammerater. Så ingen børn skal føle sig udenfor. Men vi hjælper også familierne, når julen er slut, og det bliver hverdag igen. Vi hjælper dem til at danne netværk, og vi inviterer børnene på ferielejre, hjælper dem med lektierne og giver tilskud til, at de kan få en god og aktiv fritid på lige fod med andre børn.

EN EKSTRA DYR JUL I ÅR
Hele Danmark oplever lige nu, at mange ting i vores dagligdag er blevet dyrere. Med den største stigning i det såkaldte forbrugerprisindeks i snart 40 år tegner julen til at blive dyr ud over det sædvanlige. Derfor hæver vi beløbet for julehjælp fra 800 kr. til 900 kr., så det flugter bedre med den stigende inflation, som forbrugerne har oplevet det seneste halve år.

I september 2022 steg det samlede forbrugerprisindeks med 10,0 procent i forhold til samme måned året før. Det er den største prisstigning i forbrugsvarer over et år siden 1983. Det gælder især markante prisstigninger på fødevarer, el, brændstof og gas. Derfor mærker vi alle, at pengene rækker til mindre. Nu står julen for døren, og alt tyder på, at højtiden bliver ekstra dyr i år – og prisstigningerne rammer særligt de børnefamilier, der allerede lever med økonomiske afsavn i
hverdagen.

Prisstigninger rammer de økonomisk udsatte hårdest
Vi mærker det alle, men den høje inflation og de stigende priser rammer de økonomisk udsatte hårdest. Familier uden for arbejdsmarkedet samt dem med de laveste lønninger bruger nemlig en større andel af deres indkomst på poster som energiregninger og fødevarer, som er noget af det, der er steget markant i pris. Der vil dermed være mange børnefamilier, der allerede inden  prisstigningerne havde svært ved at få økonomien til at hænge sammen, der nu rammes hårdt.

I en nyere analyse udgivet af Røde Kors, baseret på svar fra forældre, der modtog julehjælp fra Røde Kors i 2021, fortæller over halvdelen af familierne (53 %), at de sidste år undlod at købe  lægeordineret medicin på grund af deres økonomi.

Ligesom hver anden familie (54 %) undlod at købe tøj eller fodtøj til deres børn af samme grund. I 48 procent af familierne går børnene ikke til faste fritidsaktiviteter. Og 70 procent af forældrene fortæller, at de bekymrer sig dagligt eller flere gange om ugen over familiens økonomi.

Det er familier som disse, der var økonomisk trængte allerede sidste år inden prisstigningerne, der rammes særligt hårdt nu.

Og der vil være familier, der lige nøjagtigt har fået økonomien til at hænge sammen sidste år, som ikke længere vil kunne følge med. Røde Kors er bekymrede for, at flere er nødt til at søge vores julehjælp end tidligere, og vi håber at kunne hjælpe så mange som muligt. For alt tyder på, at julehjælpen vil være uundværlig for mange udsatte børnefamilier i år.

FAKTA OM RØDE KORS’ JULEHJÆLP
• Hvert år oplever vi et stort antal familier, der efterspørger en håndsrækning i julen. I 2021 modtog 15.000 familier i Danmark Røde Kors’ julehjælp. Og i år er vi bekymrede for, at endnu flere familier vil være nødsaget til at søge vores julehjælp.
• Hver familie modtager et gavekort til COOP til en værdi af 900 kr. eller en julekurv fyldt med julens madvarer. Ofte får børnene også en lille gave.
• Julehjælpen bliver uddelt lokalt af vores frivillige i 195 Røde Kors-afdelinger landet rundt.
• Vi samarbejder så vidt muligt med kommunerne, når vi udvælger hvilke familier, der modtager hjælp. På den måde sikrer vi, at hjælpen kommer de mest trængte familier til gode.
• Julehjælpen fungerer også som en døråbner. Vi tilbyder hjælp og støtte til familierne resten af året ved at invitere dem indenfor i vores familieaktiviteter, så børnene f.eks. kan få hjælp til lektierne og komme på ferielejr.