Tryghedsløsning

Forsikring når det
uforudsete sker

Hjem » Services » Tryghedsløsning

RENTAS TRYGHEDSLØSNING

Med Rentas tryghedsløsning kan du kontrollere og begrænse skadesrisiciene, når du lejer maskiner og materialer hos os. Løsningen beskytter værdien af udlejet ejendom mod pludselige og uforudsete hændelser såsom indbrud, brand, vandskader eller maskinsvigt.

Når du lejer maskiner og udstyr hos os, kan du i stedet for at tegne din egen forsikring betale et tryghedsgebyr hos os i Renta for enkelte produkter eller flere maskiner. Forsikringen koster 5 % af bruttoprisen i henhold til den gældende prisliste. Selvrisiko på motorskade er kr. 10.000 per skade.

 

Undtagelser, hvor tryghedsløsningen ikke gælder:

 • Ved slitage, korrosion, coatinger, skødesløs håndtering eller skader, der er opstået gennem levering af udstyr til tredjepart.
 • Ved tyveri, hvor tidspunktet for ulovligheden ikke har kunnet angives, og rimelige sikkerhedsforanstaltninger ikke har været truffet med hensyn til ejendommens værdi og risiko for tyveri, og med hensyn til forholdene i øvrigt, hvilket skal fremgå af politirapporten.
 • Ved tyveri uden indbrud eller ved tyveri i transportkøretøj.
 • Ved skader på anden ejendom end det udstyr, der er udlejet hos Renta, og indirekte skader.
 • Skriverier og graffiti på lejet ejendom.

 

Hvis uheldet er ude

 • Kontakt altid din udlejer med det samme i tilfælde af skade.
 • Afgiv oplysninger om ordrenummer og hvilken ejendel der er tale om.
 • Beskriv så udførligt som muligt, hvad der er sket.
 • I tilfælde af tyveri, indbrud, røveri eller anden ulovlighed skal der indgives en politianmeldelse hurtigst muligt. I politirapporten skal det fremgå, hvilke foranstaltninger der har været truffet for at forhindre skader. Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til ejendommens værdi og risiko for tyveri.
 • En kopi af politirapporten skal vedlægges skadesrapporten og sendes til udlejeren.

 

 SPØRGSMÅL OG SVAR

Her har vi samlet spørgsmål og svar vedrørende vores sikkerhedsløsning for at gøre det nemmere for dig, der lejer maskiner hos os hos Renta.

 

Hvad indeholder tryghedsløsningen?

Sikkerhedsløsningen beskytter lejet ejendom mod pludselige og uforudsete hændelser som brand, tyveri, hærværk, maskinnedbrud eller vandskader.

 

Hvem skal underskrive en tryghedsløsningen?

-Alle, der lejer hos os, skal have maskiner/udstyr forsikret – enten gennem os eller gennem egen forsikring, der dækker lejede maskiner og udstyr. De kunder vi har i dag, som ikke køber sikkerhedsløsningen, er normalt kunder med rammeaftaler, hvor dette er præcist reguleret.

 

Hvis en kunde ikke ønsker sikkerhedsløsningen, skal der gives undtagelser af depotchefen og mod fremvisning af en anden tilsvarende forsikringsløsning. Det skal dokumenteres skriftligt, at de ikke ønsker, at lejeforsikringen undgår drøftelser senere.

Hvor meget koster tryghedsløsningen?

Vores forsikringsgebyr ydgør 5 % af bruttolejeprisen i henhold til gældende prisliste.

 

Hvad er fordelene ved at tegne en tryghedsløsning?

Udover at det er en forudsætning for at kunne leje maskiner/udstyr hos Renta i henhold til ovenstående punkter, er selvrisikoen kun kr. 10.000 pr. skadetilfælde, hvis du har truffet foranstaltninger for at forhindre tyveri og ikke har overtrådt gældende love og regler.

Denne selvrisiko er at betragte som lav i sammenhængen, da almindelig byggeforsikring ofte har et væsentligt højere selvrisikobeløb og ikke er så omfattende. Ved skader, der er mindre end selvrisikoen, opkræves kun den faktiske udgift.

Enkelhed er et andet argument, da prisen er fuldstændig variabel med hvor meget du lejer, altså hvis din risiko stiger, så stiger præmien også og omvendt. Udgiften til tryghedsløsningen ender på samme faktura som lejeprisen.

 

Eksempler ved tyveri

Den daglige leje for en 7,8 ton dumper er cirka kr. 4.600,00 pr. dag og prisen på tryghedsløsning er 5 % af den daglige leje på kr. 230,00. Skulle dumperen blive stjålet, betaler du kun en selvrisiko på kr. 35.000,00. Sammenlign det med en nypris på omkring kr. 1.700.000,00.

At leje en 8 m. saxlift koster omkring 970,00 kr. om dagen, og prisen for en tryghedsløsning er omkring kr. 49,00. Skulle liften blive stjålet, betaler du kun en selvrisiko på kr. 12.000,00. Nypris for en sakselift er ca. 130.000,00.

 

I hvilke situationer gælder sikkerhedsløsningen ikke?

 • I tilfælde af slid, korrosion og belægning.
 • Skødesløs håndtering
 • Ved videreudlejning uden forudgående tilladelse
 • Ved tyveri uden indbrud
 • I tilfælde af hærværk, for eksempel graffiti, eller anden påvirkning
 • Anden ejendom undtagen den lejede (udstyr underlagt trafikforsikring undtaget)
 • I tilfælde af tyveri, hvis der ikke er truffet rimelige sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til ejendommens værdi og tyveriets ønskelighed.

Spørgsmål eller tilbud?

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at vælge materiel eller hvis du ønsker at bestille/afmelde

Landsdækkende service

Renta udlejer materiel til hele Danmark