TRYGHEDSLØSNING

Rentas TRYGHEDSLØSNING

– Godt når det uforudsete sker

Med Rentas tryghedsløsning kan du kontrollere og begrænse skadesrisiciene, når du lejer maskiner og materialer hos os. Løsningen beskytter værdien af udlejet ejendom mod pludselige og uforudsete hændelser såsom indbrud, brand, vandskader eller maskinsvigt.

Når du lejer maskiner og udstyr hos os, kan du i stedet for at tegne din egen forsikring betale et tryghedsgebyr hos os i Renta for enkelte produkter eller flere maskiner. Tryghedsløsningen koster 7 % af bruttoprisen i henhold til den gældende prisliste og har en væsentligt lavere selvrisiko på 7.500 DKK per skade sammenlignet med almindelige forsikringsløsninger for entreprenørvirksomhed, hvor den tilsvarende selvrisiko er langt højere, og visse skader slet ikke erstattes. Er du aftalekunde hos Renta, forhandles en generel tryghedsløsning for netop dit lejede udstyr.

Undtagelser, hvor tryghedsløsningen ikke gælder:

  • Ved slitage, korrosion, coatinger, skødesløs håndtering eller skader, der er opstået gennem levering af udstyr til tredjepart. 
  • Ved tyveri, hvor tidspunktet for ulovligheden ikke har kunnet angives, og rimelige sikkerhedsforanstaltninger ikke har været truffet med hensyn til ejendommens værdi og risiko for tyveri, og med hensyn til forholdene i øvrigt, hvilket skal fremgå af politirapporten. 
  • Ved tyveri uden indbrud eller ved tyveri i transportkøretøj. 
  • Ved skader på anden ejendom end det udstyr, der er udlejet hos Renta, og indirekte skader.
  • Skriverier og graffiti på lejet ejendom.

Hvis uheldet er ude

  • Kontakt altid din udlejer med det samme i tilfælde af skade. 
  • Afgiv oplysninger om ordrenummer og hvilken ejendel der er tale om. 
  • Beskriv så udførligt som muligt, hvad der er sket. 
  • I tilfælde af tyveri, indbrud, røveri eller anden ulovlighed skal der indgives en politianmeldelse hurtigst muligt. I politirapporten skal det fremgå, hvilke foranstaltninger der har været truffet for at forhindre skader. Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til ejendommens værdi og risiko for tyveri.
  • En kopi af politirapporten skal vedlægges skadesrapporten og sendes til udlejeren.