DATABESKYTTELSESERKLÆING

DATABESKYTTELSESERKLÆING

Renta er dataansvarlig for de personoplysninger, der vedrører kunden og leverandører, og som Renta indsamler og behandler i forbindelse med Rentas virksomhed. Renta behandler personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Renta behandler personoplysninger, der vedrører kunder og leverandører i form af navn, kontaktoplysninger som reference til en kundefaktura udstedt til en virksomhedskunde.

Rentas formål med behandlingen af personoplysninger er at kunne opfylde indgåede aftaler mellem Renta, kunden og leverandører.


Kundens og leverandørens personoplysninger kan blive overført til tredjepart med henblik på at opfylde indgåede aftaler mellem Renta, kunden og leverandøren, helt eller delvist. Disse virksomheder får dog udelukkende adgang til de personoplysninger, der behøves for udførelsen af deres aktiviteter, og de indgår aftaler med virksomheden og leverandøren, hvor de forpligter sig til ikke at anvende personoplysningerne til andre formål.

 

Hvor længe opbevarer Renta personoplysninger?

Renta opbevarer udelukkende personoplysninger i den tid, hvor det er nødvendigt. Personoplysninger, der er nødvendige ifølge regnskabsloven, gemmes i syv år fra bogføringsdatoen. Øvrige personoplysninger gemmes, så længe de er aktuelle for Renta, deres interesse for Renta vejer tungere end ulemperne for kunden og leverandøren, eller hvis anmodningen om sletning af personoplysninger er modtaget hos Renta.

 

Dine rettigheder

Kunden og leverandøren har ret til omkostningsfrit at anmode om information om eller berigtigelse af de personoplysninger, der vedrører kunden og leverandøren, og som behandles af Renta. Kunden har også ret til at begrænse behandlingen af personoplysningerne, anmode om at behandlingen ophører, samt at få udleveret de personoplysninger, som kunden og leverandøren har stillet til rådighed for Renta, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, uden at Renta hindrer dette.

 

Kontakt os

Kunden og leverandøren, som ønsker at kontakte Renta angående behandlingen af personoplysninger, der vedrører kunden eller leverandøren, kan kontakte Renta via post eller e-mail til:
Renta, Vagnvägen 5, 432 32 Varberg, Sverige

gdpr@renta.se

Hvis kunden eller leverandøren er utilfreds med Rentas behandling af personoplysninger, kan kunden eller leverandøren gøre indsigelse til Datatilsynet eller en tilsvarende myndighed i det land, hvor kunden eller leverandøren bor eller arbejder.

 

Cookie-information

Vores webside benytter cookies, som er filer med information, der bidrager til at forbedre brugeroplevelsen på websiden. Disse filer gemmes på brugerens computer og kan anvendes af browseren til at huske information. Hvis man vil, kan cookies fjernes eller helt blokeres, men oplevelsen af besøget kan da blive påvirket negativt.